Thai       English

What is MapMagic Thailand's GIS Solution ?

ผลิตภัณฑ์และบริการแผนที่ดิจิทัลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของประเทศไทย สร้างสรรค์ขึ้นโดยคำนึงถึงการใช้งานจริง และมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทุกขนาด เพื่อเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบในการวิเคราะห์วิจัยเชิงธุรกิจให้กับระบบบริหารจัดการ และยังสามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ มีตั้งแต่โปรแกรมแผนที่อเนกประสงค์ แอพฯในงานสำรวจภาคสนาม ไปจนถึง API สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นำแผนที่และข้อมูลไปใช้ต่อยอดในเว็บ/แอพฯ ต่างๆ รวมถึงงานบริการข้อมูลพิกัด และการบริการออกสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

MapMagic Product Family

Digital Map & Survey

  • Map Printing Service

    บริการรับพิมพ์แผนที่ตามต้องการ

    รับพิมพ์แผนที่ประเทศไทย แผนที่กรุงเทพฯ แผนที่ต่าง ๆ แผนที่เดินทางและแผนที่ท่องเที่ยวในรูปแบบอิงค์เจ็ทขนาดใหญ่บนวัสดุหลากหลายชนิด ทั้ง Coated Paper, PP Sticker, Canvas, Vinyl พร้อมเคลือบงาน ทั้งแบบมันและด้าน มีบริการติดตั้งตามรูปแบบที่คุณต้องการ อาทิ งานเข้ากรอบ, Roll up, Counter และ Light Box